ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

بایگانی استاندارد

ما به استانداردهای مرتبط با عملیات و فرآیندهای آزمایشگاهی در این حوزه پایبندیم و تمامی تلاش خود را می کنیم تا بهترین خدمات را در این زمینه به شما ارائه دهیم.

در این صفحه، شما می توانید با استانداردهای مرتبط در زمینه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط آشنا شوید. این استانداردها شامل استانداردهای ملی و بین المللی هستند که توسط سازمان های مربوطه تعیین شده اند و برای اجرای بهتر و کیفیت بالاتر در فرآیندهای آزمایشگاهی حائز اهمیت می باشند. با رعایت استانداردهای معتبر و کاربردی، ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که نتایج آزمایش های ما دقیق، قابل اطمینان و قابل اعتماد هستند.

با توجه به اهمیت استانداردهای آزمایشگاهی، ما تمامی تلاش خود را می کنیم تا به روز باشیم و از آخرین استانداردهای مربوطه استفاده کنیم تا بهترین خدمات آزمایشگاهی را به شما ارائه دهیم.

در زیر استاندارد های مرتبط را مشاهده خواهید کرد:

وزن مخصوص قیر 3874 گرانروی کینماتیک 12851 19695 19068-1400 خاصیت جلوگیری از خوردگی 18481 18030عدد اسیدی 12860-1398 تعیین نقطه اشتعال قیر های محلول روباز تگ 12859 تقطیر قیرهای محلول 12855 گرانروی کینماتیک 11898 RTFOT 11291-1399 خوردگی گریس 9379_2مرکاپتان 8525-1شاخص ستان 8525 شاخص ستان 7603-1398 نقطه قطره ای شدن در گستره زیاد 6261-1398 5439-1398 5438-1397 4081 4081 آب به روش تقطیر 3872دانسیته با پیکنومتر 3868 3868 نرمی قیر 3867 نقطه شکست فراس 3866 کشش پذیری 3171 پایداری در برابر شستشو 2957-1388 TFOT 2953-1400-حلالیت قیر 2950-1400 2772 1209-1399 گریس 1097-1399 مقدار روغن جدا شده از گریس 1096-نقطه قطره ای شدن 1095 ذرات سخت 565 اسید آزاد 340-1397 336 203 201-1397 198-1400 197 195 194 خاکستر سولفاته 142-2 گریس