ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

رابطین برترمراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی درسال 1401

به گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، اساس و مبنای فعالیت‌ها و روند حرکتی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، متکی به آزمایشگاه‌های عضو و ارائه خدمات هر چه بهتر و با کیفیت بیشتر به مخاطبان و منطبق بر استانداردهایی است که از سوی این شبکه آزمایشگاهی تعریف شده‌اند برای ارتباط و تعامل هر چه بهتر و اثرگذارتر میان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و مراکز آزمایشگاهی عضو، حلقه واسطی تحت عنوان “رابطین آزمایشگاه” تعریف شده‌اند که ایجاد یک زبان مشترک و هم‌افزایی هر چه بیشتر میان این دو بخش را میسر می‌کنند.

اما درراستای ارتقای توانمندی ها،حرکت درمسیر پیشرفت وانگیزه‌مندی رابطین آزمایشگاه ها، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی هر ساله ارزیابی‌هایی را بر اساس عملکرد انجام داده که در این دوره شرکت کاوش اکسیر آزما موفق به کسب رتبه اول در بین آزمایشگاه‌های عضو استان مرکزی شده است.

https://labsnet.ir/news

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.