ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

سعیده غریبی, نویسنده در شرکت کاوش اکسیر آزما | خدمات آزمایشگاهی فرآورده‌های نفتی

ادامه مطلب
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از تخصیص اعتبار مبلغ 20میلیون ریال با تخفیف 40%برای متقاضیان استفاده از خدمات مراکز آزمایشگاهی عضواین شبکه در پاییز 1402 خبرداد

به ‌گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری های ‌راهبردی‌،رضا‌اسدی‌فر مدیر‌شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، هدف از تخصیص ...