ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه فرآورده های نفتی و محصولات مرتبط

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

کسب جایزه اشتهاربه کیفیت توسط شرکت کاوش اکسیرآزما

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری وپایگاه خبری شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی استان مرکزی : شرکت کاوش اکسیرآزما درهفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی برمدل کیفیت جهان اسلام ازبین 500 شرکت کننده که “درمراسم جایزه ملی “معیارهایی نظیرحکمت درمدیریت، تفکرجهادی، مسولیت اجتماعی اسلامی، تکلیف گرایی دینی ، اخلاق ومعنویت سازمانی برای انتخاب برگزیدگان موردتوجه قرارگرفته است ، موفق به دریافت جایزه اشتهار به کیفیت شده است . شرکت کاوش اکسیرآزما درآیین اختتامیه جایزه ملی کیفیت ایران،براساس شاخص های تعیین شده سه نوع گواهی حضور،گواهی سطح اهتمام ،گواهی سطح اشتهار که شرکت اکسیرآزما موفق به دریافت گواهی سطح اشتهاریک ستاره شدند.

https://www.astp.ir

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × پنج =